Rims of Legend
ROL/USDT
0.0001790.00%
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.000179
Giá thấp nhất 24h
0.000179
Vol 24h (ROL)
0.00
Số tiền 24h (USDT)
0.00
Giá cao nhất 24h
0.000179
Giá thấp nhất 24h
0.000179
Vol 24h (ROL)
0.00
Số tiền 24h (USDT)
0.00
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
ROL
Rims of legend aims to be a global game, and by using NFT to play Rims of legend game, we built a Play-to-Earn model.
Tổng quan
Tên token
ROL
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung lưu hành
10,000,000,000
Số lệnh
0.000001
0.000001
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1

Giá(USDT)

(ROL)

(USDT)

0.000179$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(ROL)
Giá(USDT)
Số tiền(ROL)
Thời gian
Spot
5X-X Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào ROL
Bán ra ROL
Limit
Market
Khả dụng-- USDT
Nạp
Giá mua vàoUSDT
Số lượngROL
TổngUSDT
Khả dụng-- ROL
Nạp
Giá bán raUSDT
Số lượngROL
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only