RazorNetwork

RAZOR/USDT
----
--
Giá cao nhất 24h
0.000000
Giá thấp nhất 24h
0.000000
Vol 24h (RAZOR)
0.00
Số tiền 24h (USDT)
0.00
Giá cao nhất 24h
0.000000
Giá thấp nhất 24h
0.000000
Vol 24h (RAZOR)
0.00
Số tiền 24h (USDT)
0.00
K-Line
Thông tin Token
Loading..
Bản thường
TradingView
Độ sâu
RAZOR
Razor Network is a decentralized oracle project. The total supply will be 1 billion, of which 400 million RAZOR tokens will be distributed to lenders as block rewards, and the remaining 600 million RAZOR will be allocated to different roles.
Tổng quan
Tên token
RAZOR
Thời gian phát hành
2021-02-05 00:00:00
Giá phát hành
--
Tổng cung tối đa
1,000,000,000
Sổ lệnh
0.000001

Giá(
USDT
)

(
RAZOR
)

(
USDT
)

0.000000$0.00
Giao dịch mới nhất
Số lượng(RAZOR)
Giá(USDT)
Số lượng(RAZOR)
Thời gian
Spot
5X-X Futures
Spot
5X-X Futures
Maker 0.00% / Taker 0.00%
HOT
Mua vào RAZOR
Bán ra RAZOR
Limit
Market
Mua với
Khả dụng-- USDT
Giá mua vàoUSDT
Số lượngRAZOR
TổngUSDT
Khả dụng-- RAZOR
Giá bán raUSDT
Số lượngRAZOR
TổngUSDT
Lệnh hiện tại (0)
Lịch sử đặt lệnh
Lịch sử giao dịch
Vị thế hiện tại (0)
Lệnh hiện tại (0)
Lịch sử đặt lệnh
Lịch sử giao dịch
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Phương hướng
Giá
Số lượng
Số tiền của lệnh
Đã giao dịch
Điều kiện kích hoạt
Hủy toàn bộ
network_iconMạng không ổn định
Chuyển
Tài liệu API
Tài liệu API
Gửi yêu cầu
Gửi yêu cầu
CSKH trực tuyến
CSKH trực tuyến
Loading...