Rake Finance

RAK/USDT
----
--
Giá cao nhất 24h
0.000
Giá thấp nhất 24h
0.000
Vol 24h (RAK)
0.00
Số tiền 24h (USDT)
0.00
Giá cao nhất 24h
0.000
Giá thấp nhất 24h
0.000
Vol 24h (RAK)
0.00
Số tiền 24h (USDT)
0.00
K-Line
Thông tin Token
Loading..
Bản thường
TradingView
Độ sâu
RAK
RAKE is a deflationary token that is designed to maximize yield farming, while the protocol builds a vault with locked liquidity forever, and 90% of all yields from liquidity mining will be used to buy back RAK on active Uniswap market, and pay the reward on RAK tokens. The total supply is 7500 RAK tokens.
Tổng quan
Tên token
RAK
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung tối đa
7,500
Sổ lệnh
0.001

Giá(
USDT
)

(
RAK
)

(
USDT
)

0.000$0.00
Giao dịch mới nhất
Số lượng(RAK)
Giá(USDT)
Số lượng(RAK)
Thời gian
Spot
5X-X Futures
Spot
5X-X Futures
Maker 0.00% / Taker 0.00%
HOT
Mua vào RAK
Bán ra RAK
Limit
Market
Mua với
Khả dụng-- USDT
Giá mua vàoUSDT
Số lượngRAK
TổngUSDT
Khả dụng-- RAK
Giá bán raUSDT
Số lượngRAK
TổngUSDT
Lệnh hiện tại (0)
Lịch sử đặt lệnh
Lịch sử giao dịch
Vị thế hiện tại (0)
Lệnh hiện tại (0)
Lịch sử đặt lệnh
Lịch sử giao dịch
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Phương hướng
Giá
Số lượng
Số tiền của lệnh
Đã giao dịch
Điều kiện kích hoạt
Hủy toàn bộ
network_iconMạng không ổn định
Chuyển
Tài liệu API
Tài liệu API
Gửi yêu cầu
Gửi yêu cầu
CSKH trực tuyến
CSKH trực tuyến
Loading...