RichQUACK.com
QUACK/USDT
0.0000000005181+3.33%
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.0000000005760
Giá thấp nhất 24h
0.0000000004940
Vol 24h (QUACK)
185,476.43B
Số tiền 24h (USDT)
91.20K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
Bản nâng cao
Độ sâu
Loading..
QUACK
QUACK is 100% community-driven, governance-based, and transparent. The first of its kind, Hyper-Deflationary Token with Real Utility. Make the most out of your crypto with QUACK: Invest. Build. Earn. Win. QUACK is building a community of people that are ready to work hard and contribute towards that goal is a priority. We aim to become the future of a safe and secure investing and fundraising platform, where you can also win a jackpot raffle for holding, and play lotto that pays out every hour, day, week and month.
Tổng quan
Tên token
QUACK
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng số phát hành
100,000,000,000,000,000
Số lệnh
0.0000000000001
0.0000000000001
0.000000000001
0.00000000001
0.0000000001
0.000000001
0.00000001

Giá(USDT)

(QUACK)

(USDT)

0.0000000005181$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(QUACK)
Giá(USDT)
Số tiền(QUACK)
Thời gian
Mua vào QUACK
Bán ra QUACK
Khả dụng-- USDT
Nạp
Limit
Giá thị trường
Mua vào hoặc bán ra ngay với giá tốt nhất của Market.Nếu giá trị lệnh quá lớn,phần chưa hoàn thành có thể bị tự động huỷ
Xem thông báo để biết thêm chi tiết
Stop-limit
Khi giá thị trường mới nhất chạm giá kích hoạt, Lệnh được đặt theo giá và số lượng đã đặt trước tự động khớp
Xem thông báo để biết thêm chi tiết
Giá mua vàoUSDT
Số lượngQUACK
TổngUSDT
Khả dụng-- QUACK
Nạp
Limit
Giá thị trường
Mua vào hoặc bán ra ngay với giá tốt nhất của Market.Nếu giá trị lệnh quá lớn,phần chưa hoàn thành có thể bị tự động huỷ
Xem thông báo để biết thêm chi tiết
Stop-limit
Khi giá thị trường mới nhất chạm giá kích hoạt, Lệnh được đặt theo giá và số lượng đã đặt trước tự động khớp
Xem thông báo để biết thêm chi tiết
Giá bán raUSDT
Số lượngQUACK
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Quản lý tài sản
Hiện tại
Tất cả
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop Limit
Post-only
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Giá
Giao dịch/Số lượng
Tổng
Giá kích hoạt
Thao tác