Qlindo

QLINDO/USDT
----
--
Giá cao nhất 24h
0.00000
Giá thấp nhất 24h
0.00000
Vol 24h (QLINDO)
0.00
Số tiền 24h (USDT)
0.00
Giá cao nhất 24h
0.00000
Giá thấp nhất 24h
0.00000
Vol 24h (QLINDO)
0.00
Số tiền 24h (USDT)
0.00
K-Line
Thông tin Token
Loading..
Bản thường
TradingView
Độ sâu
QLINDO
Qlindo (QLINDO) là một giao thức sử dụng kiến trúc đồ thị tuần hoàn có hướng để đạt được sự đồng thuận, theo lý thuyết, có khả năng mở rộng vô hạn. Với giao thức QLINDO và các kênh trạng thái tùy chỉnh, Qlindo đang thúc đẩy sự phát triển của hợp đồng thông minh bằng cách cho phép các nguồn dữ liệu được tích hợp vào công nghệ sổ cái phân tán (DLT).
Tổng quan
Tên token
QLINDO
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung tối đa
10,000,000,000
Sổ lệnh
0.00001

Giá(
USDT
)

(
QLINDO
)

(
USDT
)

0.00000$0.00
Giao dịch mới nhất
Số lượng()
Giá()
Số lượng()
Thời gian
Spot
5X-X Futures
Spot
5X-X Futures
Maker 0.00% / Taker 0.00%
HOT
Mua vào QLINDO
Bán ra QLINDO
Limit
Market
Mua với
Khả dụng-- USDT
Giá mua vàoUSDT
Số lượngQLINDO
TổngUSDT
Khả dụng-- QLINDO
Giá bán raUSDT
Số lượngQLINDO
TổngUSDT
Lệnh hiện tại (0)
Lịch sử đặt lệnh
Lịch sử giao dịch
Vị thế hiện tại (0)
Lệnh hiện tại (0)
Lịch sử đặt lệnh
Lịch sử giao dịch
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Phương hướng
Giá
Số lượng
Số tiền của lệnh
Đã giao dịch
Điều kiện kích hoạt
Hủy toàn bộ
Mạng ổn định
Tài liệu API
Tài liệu API
Gửi yêu cầu
Gửi yêu cầu
CSKH trực tuyến
CSKH trực tuyến
Loading...