Platypus

PTP/USDT
----
--
Giá cao nhất 24h
0.000000
Giá thấp nhất 24h
0.000000
Vol 24h (PTP)
0.00
Số tiền 24h (USDT)
0.00
Giá cao nhất 24h
0.000000
Giá thấp nhất 24h
0.000000
Vol 24h (PTP)
0.00
Số tiền 24h (USDT)
0.00
K-Line
Thông tin Token
Loading..
Bản thường
TradingView
Độ sâu
PTP
The Platypus Finance protocol is a single-side AMM (decentralized exchange) designed for exchanging stable cryptocurrencies (ERC20 tokens) on the Avalanche blockchain. The protocol is implemented as a set of smart contracts; designed to prioritize censorship resistance, security, self-custody and maximum capital efficiency. Platypus features single-token provision, eliminating impermanent loss risk for liquidity providers, and minimizing slippage for traders.
Tổng quan
Tên token
PTP
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung tối đa
300,000,000
Sổ lệnh
0.000001

Giá(
USDT
)

(
PTP
)

(
USDT
)

0.000000$0.00
Giao dịch mới nhất
Số lượng()
Giá()
Số lượng()
Thời gian
Spot
5X-X Futures
Spot
5X-X Futures
Maker 0.00% / Taker 0.00%
HOT
Mua vào PTP
Bán ra PTP
Limit
Market
Mua với
Khả dụng-- USDT
Giá mua vàoUSDT
Số lượngPTP
TổngUSDT
Khả dụng-- PTP
Giá bán raUSDT
Số lượngPTP
TổngUSDT
Lệnh hiện tại (0)
Lịch sử đặt lệnh
Lịch sử giao dịch
Vị thế hiện tại (0)
Lệnh hiện tại (0)
Lịch sử đặt lệnh
Lịch sử giao dịch
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Phương hướng
Giá
Số lượng
Số tiền của lệnh
Đã giao dịch
Điều kiện kích hoạt
Hủy toàn bộ
network_iconMạng không ổn định
Chuyển
Tài liệu API
Tài liệu API
Gửi yêu cầu
Gửi yêu cầu
CSKH trực tuyến
CSKH trực tuyến
Loading...