Pre-Retogeum

PRTG/USDT
2.877--
$0.00
Giá cao nhất 24h
3.110
Giá thấp nhất 24h
2.715
Vol 24h (PRTG)
9.35K
Số tiền 24h (USDT)
32.90K
Giá cao nhất 24h
3.110
Giá thấp nhất 24h
2.715
Vol 24h (PRTG)
9.35K
Số tiền 24h (USDT)
32.90K
K-Line
Thông tin Token
Loading..
Bản thường
TradingView
Độ sâu
PRTG
The Pre-Retogeum held in the web-based e-wallet is given equivalent to how much power was created by its power plant and is utilized for energy exchanges in the Pre-Retogeum stage, permitting the world to openly produce overflow power and self-produced power inside one energy stage.
Tổng quan
Tên token
PRTG
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung lưu hành
10,000,000
Số lệnh
0.001
0.001
0.01
0.1
1

Giá(USDT)

(PRTG)

(USDT)

2.877$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền()
Giá()
Số tiền()
Thời gian
Spot
5X-X Futures
ETF
Spot
5X-X Futures
ETF
Maker 0.00% / Taker 0.00%
HOT
Mua vào PRTG
Bán ra PRTG
Limit
Market
Mua với
Khả dụng-- USDT
Giá mua vàoUSDT
Số lượngPRTG
TổngUSDT
Khả dụng-- PRTG
Giá bán raUSDT
Số lượngPRTG
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only