PARSIQ
PRQ/USDT
0.1492+1.08%
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.1497
Giá thấp nhất 24h
0.1476
Vol 24h (PRQ)
422.46K
Số tiền 24h (USDT)
62.84K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
PRQ
The PRQ token is at the core of the PARSIQ ecosystem, providing access to all PARSIQ services and tools. Where PARSIQ’s infrastructure is required, the PRQ token is needed. Users can choose to either hold PRQ to access these services, or utilize PARSIQ’s IQ Protocol which when paired with our revolutionary tokenomics model creates a truly circular economy.
Tổng quan
Tên token
PRQ
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng số phát hành
310,256,872
Số lệnh
0.0001
0.0001
0.001
0.01
0.1

Giá(USDT)

(PRQ)

(USDT)

0.1492$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(PRQ)
Giá(USDT)
Số tiền(PRQ)
Thời gian
Spot
X-X Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào PRQ
Bán ra PRQ
Khả dụng-- USDT
Nạp
Limit
Giá thị trường
Stop-limit
Giá mua vàoUSDT
Số lượngPRQ
TổngUSDT
Khả dụng-- PRQ
Nạp
Limit
Giá thị trường
Stop-limit
Giá bán raUSDT
Số lượngPRQ
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Quản lý tài sản
Hiện tại
Tất cả
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post-only
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Giá
Giao dịch/Số lượng
Tổng
Giá kích hoạt
Thao tác