ProtoReality Games
PRGC/USDT
0.006640.00%
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.00664
Giá thấp nhất 24h
0.00664
Vol 24h (PRGC)
1.45K
Số tiền 24h (USDT)
9.65
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
PRGC
We are futurists. And as such, we envisage the world differently. We have a clear vision, with a singular goal in mind: to create the future of gaming! Utilising cutting-edge technology, creativity and passion, we will usher in the next generation of online and offline interactive worlds.
Tổng quan
Tên token
PRGC
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng số phát hành
992,722,385
Số lệnh
0.00001
0.00001
0.0001
0.001
0.01

Giá(USDT)

(PRGC)

(USDT)

0.00664$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(PRGC)
Giá(USDT)
Số tiền(PRGC)
Thời gian
Spot
5X-undefinedX Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào PRGC
Bán ra PRGC
Khả dụng-- USDT
Nạp
Limit
Giá thị trường
Stop-limit
Giá mua vàoUSDT
Số lượngPRGC
TổngUSDT
Khả dụng-- PRGC
Nạp
Limit
Giá thị trường
Stop-limit
Giá bán raUSDT
Số lượngPRGC
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Quản lý tài sản
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only