Star Atlas DAO
POLIS/USDT
0.2273+9.75%
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.2295
Giá thấp nhất 24h
0.1900
Vol 24h (POLIS)
223.59K
Số tiền 24h (USDT)
47.18K
Giá cao nhất 24h
0.2295
Giá thấp nhất 24h
0.1900
Vol 24h (POLIS)
223.59K
Số tiền 24h (USDT)
47.18K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
POLIS
Star Atlas is a virtual gaming metaverse emerging from the confluence of state-of-the-art blockchain, real-time graphics, multiplayer video game, and decentralized financial technologies
Tổng quan
Tên token
POLIS
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung lưu hành
360,000,000
Số lệnh
0.0001
0.0001
0.001
0.01
0.1

Giá(USDT)

(POLIS)

(USDT)

0.2273$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(POLIS)
Giá(USDT)
Số tiền(POLIS)
Thời gian
Spot
5X-X Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào POLIS
Bán ra POLIS
Limit
Giá thị trường
Khả dụng-- USDT
Nạp
Giá mua vàoUSDT
Số lượngPOLIS
TổngUSDT
Khả dụng-- POLIS
Nạp
Giá bán raUSDT
Số lượngPOLIS
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only