Pangolin
PNG/USDT
0.05461--
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.06063
Giá thấp nhất 24h
0.05461
Vol 24h (PNG)
172.32K
Số tiền 24h (USDT)
10.45K
Giá cao nhất 24h
0.06063
Giá thấp nhất 24h
0.05461
Vol 24h (PNG)
172.32K
Số tiền 24h (USDT)
10.45K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
PNG
Pangolin là một sàn giao dịch phi tập trung (DEX) chạy trên Avalanche, sử dụng mô hình tạo thị trường tự động (AMM) tương tự như Uniswap, có mã thông báo quản trị gốc gọi là PNG được phân phối hoàn toàn trong cộng đồng và có khả năng giao dịch tất cả các mã thông báo được phát hành trên Ethereum và Avalanche.
Tổng quan
Tên token
PNG
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung lưu hành
230,000,000
Số lệnh
0.00001
0.00001
0.0001
0.001
0.01

Giá(USDT)

(PNG)

(USDT)

0.05461$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền()
Giá()
Số tiền()
Thời gian
Spot
5X-X Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào PNG
Bán ra PNG
Limit
Market
Khả dụng-- USDT
Nạp
Giá mua vàoUSDT
Số lượngPNG
TổngUSDT
Khả dụng-- PNG
Nạp
Giá bán raUSDT
Số lượngPNG
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only