PulsePad
PLSPAD/USDT
0.00300-2.28%
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.00307
Giá thấp nhất 24h
0.00300
Vol 24h (PLSPAD)
340.10K
Số tiền 24h (USDT)
1.02K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
PLSPAD
PulsePad là nền tảng IDO hàng đầu cho các dự án xây dựng trên PulseChain - một chuỗi nganh với Ethereum mới được thiết kế để cung cấp một môi trường bình dị để xây dựng các ứng dụng mới mạnh mẽ, đồng thời giảm tải trên mạng Ethereum.
Tổng quan
Tên token
PLSPAD
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng số phát hành
5,000,000,000
Số lệnh
0.00001
0.00001
0.0001
0.001
0.01

Giá(USDT)

(PLSPAD)

(USDT)

0.00300$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(PLSPAD)
Giá(USDT)
Số tiền(PLSPAD)
Thời gian
Spot
Mua với
Mua vào PLSPAD
Bán ra PLSPAD
Khả dụng-- USDT
Nạp
Limit
Giá thị trường
Stop-limit
Giá mua vàoUSDT
Số lượngPLSPAD
TổngUSDT
Khả dụng-- PLSPAD
Nạp
Limit
Giá thị trường
Stop-limit
Giá bán raUSDT
Số lượngPLSPAD
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Quản lý tài sản
Hiện tại
Tất cả
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post-only
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Giá
Giao dịch/Số lượng
Tổng
Giá kích hoạt
Thao tác