BattlePets
PET/USDT
0.04686-0.27%
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.04760
Giá thấp nhất 24h
0.04674
Vol 24h (PET)
883.33K
Số tiền 24h (USDT)
41.48K
Giá cao nhất 24h
0.04760
Giá thấp nhất 24h
0.04674
Vol 24h (PET)
883.33K
Số tiền 24h (USDT)
41.48K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
PET
"Battle Pets" is a blockchain game about adorable pets running on Binance Smart Chain. Each pet is an NFT(Non-fungible Token) that can be collected, nourished, and armed with weapons to battle with other pets.
Tổng quan
Tên token
PET
Thời gian phát hành
-
Giá phát hành
--
Tổng cung lưu hành
200,000,000
Số lệnh
0.00001
0.00001
0.0001
0.001
0.01

Giá(USDT)

(PET)

(USDT)

0.04686$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(PET)
Giá(USDT)
Số tiền(PET)
Thời gian
Spot
5X-X Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào PET
Bán ra PET
Limit
Giá thị trường
Khả dụng-- USDT
Nạp
Giá mua vàoUSDT
Số lượngPET
TổngUSDT
Khả dụng-- PET
Nạp
Giá bán raUSDT
Số lượngPET
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only