Polkapet World
PETS/USDT
0.01760.00%
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.0176
Giá thấp nhất 24h
0.0176
Vol 24h (PETS)
51.76K
Số tiền 24h (USDT)
892.04
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
PETS
PolkaPets tập trung vào việc thúc đẩy giáo dục và tham gia vào hệ sinh thái Polkadot đồng thời cung cấp doanh thu và cơ hội tiếp thị cho các dự án sắp tới. Mỗi PolkaPet NFT đại diện cho một dự án trên Polkadot với 'các bước di chuyển đặc biệt' tương ứng với các đặc điểm của dự án của họ.
Tổng quan
Tên token
PETS
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng số phát hành
100,000,000
Số lệnh
0.0001
0.0001
0.001
0.01
0.1

Giá(USDT)

(PETS)

(USDT)

0.0176$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(PETS)
Giá(USDT)
Số tiền(PETS)
Thời gian
Spot
5X-undefinedX Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào PETS
Bán ra PETS
Khả dụng-- USDT
Nạp
Limit
Giá thị trường
Stop-limit
Giá mua vàoUSDT
Số lượngPETS
TổngUSDT
Khả dụng-- PETS
Nạp
Limit
Giá thị trường
Stop-limit
Giá bán raUSDT
Số lượngPETS
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Quản lý tài sản
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only