Orion Protocol
ORN/USDT
0.9393-2.55%
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.9712
Giá thấp nhất 24h
0.9365
Vol 24h (ORN)
82.44K
Số tiền 24h (USDT)
78.21K
Giá cao nhất 24h
0.9712
Giá thấp nhất 24h
0.9365
Vol 24h (ORN)
82.44K
Số tiền 24h (USDT)
78.21K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
ORN
Built on the most advanced liquidity aggregator ever developed, Orion Protocol solves some of the largest issues in DeFi by aggregating the liquidity of the entire crypto market (CEXs, DEXs, swapping pools) into one decentralized platform
Tổng quan
Tên token
ORN
Thời gian phát hành
2020-07-16 00:00:00
Giá phát hành
0.1USDT
Tổng cung lưu hành
100,000,000
Số lệnh
0.0001
0.0001
0.001
0.01
0.1

Giá(USDT)

(ORN)

(USDT)

0.9393$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(ORN)
Giá(USDT)
Số tiền(ORN)
Thời gian
Spot
5X-X Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào ORN
Bán ra ORN
Limit
Giá thị trường
Khả dụng-- USDT
Nạp
Giá mua vàoUSDT
Số lượngORN
TổngUSDT
Khả dụng-- ORN
Nạp
Giá bán raUSDT
Số lượngORN
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only