KlayCity
ORB/USDT
0.0975+0.41%
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.0981
Giá thấp nhất 24h
0.0971
Vol 24h (ORB)
25.04K
Số tiền 24h (USDT)
2.44K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
Bản nâng cao
Độ sâu
Loading..
ORB
KlayCity là một LandFi Metaverse phi tập trung được xây dựng trên Klaytn Blockchain.
Tổng quan
Tên token
ORB
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng số phát hành
1,000,000,000
Số lệnh
0.0001
0.0001
0.001
0.01
0.1

Giá(USDT)

(ORB)

(USDT)

0.0975$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(ORB)
Giá(USDT)
Số tiền(ORB)
Thời gian
Mua vào ORB
Bán ra ORB
Khả dụng-- USDT
Nạp
Limit
Giá thị trường
Mua vào hoặc bán ra ngay với giá tốt nhất của Market.Nếu giá trị lệnh quá lớn,phần chưa hoàn thành có thể bị tự động huỷ
Xem thông báo để biết thêm chi tiết
Stop-limit
Khi giá thị trường mới nhất chạm giá kích hoạt, Lệnh được đặt theo giá và số lượng đã đặt trước tự động khớp
Xem thông báo để biết thêm chi tiết
Giá mua vàoUSDT
Số lượngORB
TổngUSDT
Khả dụng-- ORB
Nạp
Limit
Giá thị trường
Mua vào hoặc bán ra ngay với giá tốt nhất của Market.Nếu giá trị lệnh quá lớn,phần chưa hoàn thành có thể bị tự động huỷ
Xem thông báo để biết thêm chi tiết
Stop-limit
Khi giá thị trường mới nhất chạm giá kích hoạt, Lệnh được đặt theo giá và số lượng đã đặt trước tự động khớp
Xem thông báo để biết thêm chi tiết
Giá bán raUSDT
Số lượngORB
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Quản lý tài sản
Hiện tại
Tất cả
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop Limit
Post-only
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Giá
Giao dịch/Số lượng
Tổng
Giá kích hoạt
Thao tác