ORBCITY
ORB/USDT
0.16837--
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.17212
Giá thấp nhất 24h
0.16837
Vol 24h (ORB)
30.77K
Số tiền 24h (USDT)
5.15K
Đếm ngược đánh giá
00:00:00:00
Giá cao nhất 24h
0.17212
Giá thấp nhất 24h
0.16837
Vol 24h (ORB)
30.77K
Số tiền 24h (USDT)
5.15K
Đếm ngược đánh giá
00:00:00:00

Nhắc nhở delist

Giao dịch ORB_USDT mà bạn chọn đã nằm trong khu vực giao dịch ẩn, nếu dự án không cải thiện trong thời gian quy định, MEXC sẽ thực hiện việc Delist, vì vậy hãy cẩn thận với rủi ro có thể xảy ra.

K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
ORB
KlayCity là một LandFi Metaverse phi tập trung được xây dựng trên Klaytn Blockchain.
Tổng quan
Tên token
ORB
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung lưu hành
1,000,000,000
Số lệnh
0.00001
0.00001
0.0001
0.001
0.01

Giá(USDT)

(ORB)

(USDT)

0.16837$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền()
Giá()
Số tiền()
Thời gian
Spot
5X-X Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào ORB
Bán ra ORB
Limit
Market
Khả dụng-- USDT
Nạp
Giá mua vàoUSDT
Số lượngORB
TổngUSDT
Khả dụng-- ORB
Nạp
Giá bán raUSDT
Số lượngORB
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only