Ooki Token

OOKI/USDT
----
--
Giá cao nhất 24h
0.000000
Giá thấp nhất 24h
0.000000
Vol 24h (OOKI)
0.00
Số tiền 24h (USDT)
0.00
Giá cao nhất 24h
0.000000
Giá thấp nhất 24h
0.000000
Vol 24h (OOKI)
0.00
Số tiền 24h (USDT)
0.00
K-Line
Thông tin Token
Loading..
Bản thường
TradingView
Độ sâu
OOKI
Ooki is a protocol for margin trading, borrowing, lending and staking. Ooki Protocol allows anyone to build applications that enable lenders, borrowers, and traders to interact with the most flexible decentralized finance protocol on multiple blockchains. Ooki is a fully decentralized, community-run project, governed by the community vote for all major changes to the protocol.
Tổng quan
Tên token
OOKI
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung tối đa
10,500,000,000
Sổ lệnh
0.000001

Giá(
USDT
)

(
OOKI
)

(
USDT
)

0.000000$0.00
Giao dịch mới nhất
Số lượng(OOKI)
Giá(USDT)
Số lượng(OOKI)
Thời gian
Spot
5X-X Futures
Spot
5X-X Futures
Maker 0.00% / Taker 0.00%
HOT
Mua vào OOKI
Bán ra OOKI
Limit
Market
Mua với
Khả dụng-- USDT
Giá mua vàoUSDT
Số lượngOOKI
TổngUSDT
Khả dụng-- OOKI
Giá bán raUSDT
Số lượngOOKI
TổngUSDT
Lệnh hiện tại (0)
Lịch sử đặt lệnh
Lịch sử giao dịch
Vị thế hiện tại (0)
Lệnh hiện tại (0)
Lịch sử đặt lệnh
Lịch sử giao dịch
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Phương hướng
Giá
Số lượng
Số tiền của lệnh
Đã giao dịch
Điều kiện kích hoạt
Hủy toàn bộ
network_iconMạng không ổn định
Chuyển
Tài liệu API
Tài liệu API
Gửi yêu cầu
Gửi yêu cầu
CSKH trực tuyến
CSKH trực tuyến
Loading...