OnXfinance
ONX/USDT
0.079100.00%
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.08013
Giá thấp nhất 24h
0.07546
Vol 24h (ONX)
2.96M
Số tiền 24h (USDT)
226.99K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
ONX
OnX is a project to build a DeFi platform dedicated to mortgage tokens-including AMM, lending, investment income and insurance services.
Tổng quan
Tên token
ONX
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng số phát hành
--
Số lệnh
0.00001
0.00001
0.0001
0.001
0.01

Giá(USDT)

(ONX)

(USDT)

0.07910$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(ONX)
Giá(USDT)
Số tiền(ONX)
Thời gian
Spot
5X-undefinedX Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào ONX
Bán ra ONX
Khả dụng-- USDT
Nạp
Limit
Giá thị trường
Stop-limit
Giá mua vàoUSDT
Số lượngONX
TổngUSDT
Khả dụng-- ONX
Nạp
Limit
Giá thị trường
Stop-limit
Giá bán raUSDT
Số lượngONX
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Quản lý tài sản
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only