ONT/BTC

Ontology Token
----
--
Giá cao nhất 24h
0.000000000
Giá thấp nhất 24h
0.000000000
Vol 24h (ONT)
0.00
Số lượng 24H (BTC)
0.00
Giá cao nhất 24h
0.000000000
Giá thấp nhất 24h
0.000000000
Vol 24h (ONT)
0.00
Số lượng 24H (BTC)
0.00
K-line
Chi tiết
Loading..
Bản thường
TradingView
Độ sâu
ONT
Tổng quan
Tên token
ONT
Thời gian phát hành
2018-02-26 00:00:00
Giá phát hành
0.2 USDT
Tổng cung tối đa
1,000,000,000
Sổ lệnh
Sổ lệnh
0.000000001

Giá(
BTC
)

(
ONT
)

(
BTC
)

0.000000000<$0.01
Giao dịch mới nhất
Giao dịch mới nhất
Số lượng(ONT)
Giá(BTC)
Số lượng(ONT)
Thời gian
Spot
 
5X-X Futures
Spot
 
5X-X Futures
Maker --% / Taker --%
Mua vào
Bán ra
Limit
Stop-limit
Mua với
Khả dụng-- BTC
Giá mua vàoBTC
Số lượngONT
TổngBTC
Khả dụng-- ONT
Giá bán raBTC
Số lượngONT
TổngBTC
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Lịch sử giao dịch
Vị thế hiện tại (0)
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Lịch sử giao dịch
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Phương hướng
Giá
Số lượng
Số tiền của lệnh
TP/SL
Đã khớp lệnh
Điều kiện kích hoạt
Hủy toàn bộ
network_iconMạng không ổn định
Chuyển
Tài liệu API
Tài liệu API
Gửi yêu cầu
Gửi yêu cầu
CSKH trực tuyến
CSKH trực tuyến
Loading...