Origyn Foundation
OGY/USDT
0.01470+6.83%
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.01470
Giá thấp nhất 24h
0.01376
Vol 24h (OGY)
87.20K
Số tiền 24h (USDT)
1.20K
Giá cao nhất 24h
0.01470
Giá thấp nhất 24h
0.01376
Vol 24h (OGY)
87.20K
Số tiền 24h (USDT)
1.20K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
OGY
OGY là mã thông báo gốc của ORIGYN Foundation, cung cấp tiện ích truy cập vào nền tảng nơi các chứng chỉ ORIGYN được đúc, tham chiếu và giao dịch. OGY là cần thiết để tạo và giao dịch các chứng chỉ xác thực, dịch vụ cốt lõi của nền tảng. Token cũng được yêu cầu bỏ phiếu trong việc quản lý ORIGYN.
Tổng quan
Tên token
OGY
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung lưu hành
10,000,000,000
Số lệnh
0.00001
0.00001
0.0001
0.001
0.01

Giá(USDT)

(OGY)

(USDT)

0.01470$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(OGY)
Giá(USDT)
Số tiền(OGY)
Thời gian
Spot
5X-X Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào OGY
Bán ra OGY
Limit
Giá thị trường
Khả dụng-- USDT
Nạp
Giá mua vàoUSDT
Số lượngOGY
TổngUSDT
Khả dụng-- OGY
Nạp
Giá bán raUSDT
Số lượngOGY
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only