OpenBlox
OBX/USDT
0.002534-3.09%
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.002646
Giá thấp nhất 24h
0.002533
Vol 24h (OBX)
15.81M
Số tiền 24h (USDT)
41.36K
Đếm ngược đánh giá
00:00:00:00
Giá cao nhất 24h
0.002646
Giá thấp nhất 24h
0.002533
Vol 24h (OBX)
15.81M
Số tiền 24h (USDT)
41.36K
Đếm ngược đánh giá
00:00:00:00
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
OBX
OpenBlox is a digital world full of magical places to discover and exciting things to achieve. Players can venture out with their in-game character known as Blox. A Blox is unlike characters in traditional games truly yours. All Blox exist as Non-Fungible Tokens (NFTs) on blockchain empowering you to freely trade them with other players, and move them across NFT marketplaces such as OpenSea.
Tổng quan
Tên token
OBX
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung lưu hành
10,000,000,000
Số lệnh
0.000001
0.000001
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1

Giá(USDT)

(OBX)

(USDT)

0.002534$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(OBX)
Giá(USDT)
Số tiền(OBX)
Thời gian
Spot
5X-X Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào OBX
Bán ra OBX
Limit
Giá thị trường
Khả dụng-- USDT
Nạp
Giá mua vàoUSDT
Số lượngOBX
TổngUSDT
Khả dụng-- OBX
Nạp
Giá bán raUSDT
Số lượngOBX
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only