NvirWorld
NVIR/USDT
0.0349-1.96%
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.0364
Giá thấp nhất 24h
0.0344
Vol 24h (NVIR)
17.22M
Số tiền 24h (USDT)
615.71K
Giá cao nhất 24h
0.0364
Giá thấp nhất 24h
0.0344
Vol 24h (NVIR)
17.22M
Số tiền 24h (USDT)
615.71K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
NVIR
Công ty blockchain hoàn chỉnh với DAPP, NFT, DeFi, dẫn đến mạng chính thế hệ tiếp theo kết hợp công nghệ CBDC bằng sáng chế.
Tổng quan
Tên token
NVIR
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung lưu hành
10,700,000,000
Số lệnh
0.0001
0.0001
0.001
0.01
0.1

Giá(USDT)

(NVIR)

(USDT)

0.0349$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(NVIR)
Giá(USDT)
Số tiền(NVIR)
Thời gian
Spot
5X-X Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào NVIR
Bán ra NVIR
Limit
Giá thị trường
Khả dụng-- USDT
Nạp
Giá mua vàoUSDT
Số lượngNVIR
TổngUSDT
Khả dụng-- NVIR
Nạp
Giá bán raUSDT
Số lượngNVIR
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only