Nutcoin

NUT/USDT
----
--
Giá cao nhất 24h
0.000000000000
Giá thấp nhất 24h
0.000000000000
Vol 24h (NUT)
0.00
Số tiền 24h (USDT)
0.00
Giá cao nhất 24h
0.000000000000
Giá thấp nhất 24h
0.000000000000
Vol 24h (NUT)
0.00
Số tiền 24h (USDT)
0.00
K-Line
Chi tiết
Loading..
Bản thường
TradingView
Độ sâu
NUT
Tổng quan
Tên token
NUT
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung tối đa
21,000,000,000,000
Sổ lệnh
Sổ lệnh
0.000000000001

Giá(
USDT
)

(
NUT
)

(
USDT
)

0.000000000000<$0.01
Giao dịch mới nhất
Giao dịch mới nhất
Số lượng(NUT)
Giá(USDT)
Số lượng(NUT)
Thời gian
Spot
 
5X-X Futures
Spot
 
5X-X Futures
Maker --% / Taker --%
Mua vào
Bán ra
Limit
Market
Mua với
Khả dụng-- USDT
Giá mua vàoUSDT
Số lượngNUT
TổngUSDT
Khả dụng-- NUT
Giá bán raUSDT
Số lượngNUT
TổngUSDT
Lệnh hiện tại (0)
Lịch sử đặt lệnh
Lịch sử giao dịch
Vị thế hiện tại (0)
Lệnh hiện tại (0)
Lịch sử đặt lệnh
Lịch sử giao dịch
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Phương hướng
Giá
Số lượng
Số tiền của lệnh
TP/SL
Đã giao dịch
Điều kiện kích hoạt
Hủy toàn bộ
network_iconMạng không ổn định
Chuyển
Tài liệu API
Tài liệu API
Gửi yêu cầu
Gửi yêu cầu
CSKH trực tuyến
CSKH trực tuyến
Loading...