Numbers Protocol
NUM/USDT
0.057360.00%
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.05810
Giá thấp nhất 24h
0.05535
Vol 24h (NUM)
449.09K
Số tiền 24h (USDT)
25.30K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
NUM
Tổng quan
Tên token
Thời gian phát hành
Link liên quan
Giá phát hành
Tổng số phát hành
Số lệnh
0.00001
0.00001
0.0001
0.001
0.01

Giá(USDT)

(NUM)

(USDT)

0.05736$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(NUM)
Giá(USDT)
Số tiền(NUM)
Thời gian
Spot
5X-undefinedX Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào NUM
Bán ra NUM
Khả dụng-- USDT
Nạp
Limit
Giá thị trường
Stop-limit
Giá mua vàoUSDT
Số lượngNUM
TổngUSDT
Khả dụng-- NUM
Nạp
Limit
Giá thị trường
Stop-limit
Giá bán raUSDT
Số lượngNUM
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Quản lý tài sản
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only