NULS
NULS/USDT
0.1966+2.02%
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.2025
Giá thấp nhất 24h
0.1901
Vol 24h (NULS)
375.54K
Số tiền 24h (USDT)
72.65K
Giá cao nhất 24h
0.2025
Giá thấp nhất 24h
0.1901
Vol 24h (NULS)
375.54K
Số tiền 24h (USDT)
72.65K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
NULS
NULS is a blockchain infrastructure for customizable services, driven by the global open-source community. Following the principles of pluggability, modularization and parallel expansion, NULS provides smart contracts, multi-chain mechanism and cross-chain consensus to reduce cost of development and usage, and to promote the application of blockchain in the commercial field and the interaction among chains.
Tổng quan
Tên token
NULS
Thời gian phát hành
2017-10-26 00:00:00
Giá phát hành
0.098USDT
Tổng cung lưu hành
210,000,000
Số lệnh
0.0001
0.0001
0.001
0.01
0.1

Giá(USDT)

(NULS)

(USDT)

0.1966$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(NULS)
Giá(USDT)
Số tiền(NULS)
Thời gian
Spot
5X-X Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào NULS
Bán ra NULS
Limit
Giá thị trường
Khả dụng-- USDT
Nạp
Giá mua vàoUSDT
Số lượngNULS
TổngUSDT
Khả dụng-- NULS
Nạp
Giá bán raUSDT
Số lượngNULS
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only