Nexo

NEXO/USDT
----
--
Giá cao nhất 24h
0.0000
Giá thấp nhất 24h
0.0000
Vol 24h (NEXO)
0.00
Số tiền 24h (USDT)
0.00
Giá cao nhất 24h
0.0000
Giá thấp nhất 24h
0.0000
Vol 24h (NEXO)
0.00
Số tiền 24h (USDT)
0.00
K-Line
Thông tin Token
Loading..
Bản thường
TradingView
Độ sâu
NEXO
Nexo is a blockchain-based lending protocol that offers banking services for retail users (e.g. lending, borrowing, trading, credit cards, etc.). Users can deposit their crypto assets on the Nexo platform for various benefits such as generating interest payments, and depositing collateral for loans. The NEXO token is used for governance and platform benefits, as well as to receive interest payments.
Tổng quan
Tên token
NEXO
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung tối đa
1,000,000,000
Sổ lệnh
0.0001

Giá(
USDT
)

(
NEXO
)

(
USDT
)

0.0000$0.00
Giao dịch mới nhất
Số lượng()
Giá()
Số lượng()
Thời gian
Spot
5X-X Futures
Spot
5X-X Futures
Maker 0.00% / Taker 0.00%
HOT
Mua vào NEXO
Bán ra NEXO
Limit
Market
Mua với
Khả dụng-- USDT
Giá mua vàoUSDT
Số lượngNEXO
TổngUSDT
Khả dụng-- NEXO
Giá bán raUSDT
Số lượngNEXO
TổngUSDT
Lệnh hiện tại (0)
Lịch sử đặt lệnh
Lịch sử giao dịch
Vị thế hiện tại (0)
Lệnh hiện tại (0)
Lịch sử đặt lệnh
Lịch sử giao dịch
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Phương hướng
Giá
Số lượng
Số tiền của lệnh
Đã giao dịch
Điều kiện kích hoạt
Hủy toàn bộ
Mạng ổn định
Tài liệu API
Tài liệu API
Gửi yêu cầu
Gửi yêu cầu
CSKH trực tuyến
CSKH trực tuyến
Loading...