Metanept

NEPT/USDT
----
--
Giá cao nhất 24h
0.000000000
Giá thấp nhất 24h
0.000000000
Vol 24h (NEPT)
0.00
Số tiền 24h (USDT)
0.00
Giá cao nhất 24h
0.000000000
Giá thấp nhất 24h
0.000000000
Vol 24h (NEPT)
0.00
Số tiền 24h (USDT)
0.00
K-Line
Thông tin Token
Loading..
Bản thường
TradingView
Độ sâu
NEPT
NEPT là một siêu thị 3D mở rộng chứa đầy sự khám phá, khám phá và sáng tạo có hai môi trường khác nhau với các chủ đề khác nhau rõ ràng. NEPTWILD, NEPTOWN và NEPT NFT cấp cho bạn quyền truy cập vào NEPT metaverse, giúp bạn trở thành công dân của NEPT và là một phần của nền kinh tế NEPT, sự kiện hòa nhạc và giải trí.
Tổng quan
Tên token
NEPT
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung tối đa
60,000,000,000
Sổ lệnh
0.000000001

Giá(
USDT
)

(
NEPT
)

(
USDT
)

0.000000000$0.00
Giao dịch mới nhất
Số lượng()
Giá()
Số lượng()
Thời gian
Spot
5X-X Futures
Spot
5X-X Futures
Maker 0.00% / Taker 0.00%
HOT
Mua vào NEPT
Bán ra NEPT
Limit
Market
Mua với
Khả dụng-- USDT
Giá mua vàoUSDT
Số lượngNEPT
TổngUSDT
Khả dụng-- NEPT
Giá bán raUSDT
Số lượngNEPT
TổngUSDT
Lệnh hiện tại (0)
Lịch sử đặt lệnh
Lịch sử giao dịch
Vị thế hiện tại (0)
Lệnh hiện tại (0)
Lịch sử đặt lệnh
Lịch sử giao dịch
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Phương hướng
Giá
Số lượng
Số tiền của lệnh
Đã giao dịch
Điều kiện kích hoạt
Hủy toàn bộ
network_iconMạng không ổn định
Chuyển
Tài liệu API
Tài liệu API
Gửi yêu cầu
Gửi yêu cầu
CSKH trực tuyến
CSKH trực tuyến
Loading...