Doodles
NDDS/USDT
0.009486--
$0.00
Giá sàn OpenSea
--
Giá cao nhất 24h
0.009577
Giá thấp nhất 24h
0.009466
Vol 24h (NDDS)
4.37M
Số tiền 24h (USDT)
41.58K
Giá sàn OpenSea
--
Giá cao nhất 24h
0.009577
Giá thấp nhất 24h
0.009466
Vol 24h (NDDS)
4.37M
Số tiền 24h (USDT)
41.58K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
NDDS
Doodles là một bộ sưu tập 10.000 NFT (mã thông báo không thể thay thế) được tạo thành từ hàng trăm đặc điểm hình ảnh thú vị được thiết kế bởi Burnt Toast.
Tổng quan
Tên token
NDDS
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung lưu hành
--
Số lệnh
0.000001
0.000001
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1

Giá(USDT)

(NDDS)

(USDT)

0.009486$0.00
--
Giao dịch mới nhất
Số tiền()
Giá()
Số tiền()
Thời gian
Spot
5X-X Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào NDDS
Bán ra NDDS
Limit
Market
Khả dụng-- USDT
Nạp
Giá mua vàoUSDT
Số lượngNDDS
TổngUSDT
Khả dụng-- NDDS
Nạp
Giá bán raUSDT
Số lượngNDDS
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only