Monsta Infinite
MONI/USDT
0.061900.00%
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.06200
Giá thấp nhất 24h
0.06058
Vol 24h (MONI)
50.12K
Số tiền 24h (USDT)
3.06K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
MONI
Monsta Infinite is a decentralized game universe where anyone can earn tokens through playing the game competitively or for leisure.‌
Tổng quan
Tên token
MONI
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng số phát hành
270,000,000
Số lệnh
0.00001
0.00001
0.0001
0.001
0.01

Giá(USDT)

(MONI)

(USDT)

0.06190$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(MONI)
Giá(USDT)
Số tiền(MONI)
Thời gian
Spot
5X-undefinedX Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào MONI
Bán ra MONI
Khả dụng-- USDT
Nạp
Limit
Giá thị trường
Stop-limit
Giá mua vàoUSDT
Số lượngMONI
TổngUSDT
Khả dụng-- MONI
Nạp
Limit
Giá thị trường
Stop-limit
Giá bán raUSDT
Số lượngMONI
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Quản lý tài sản
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only