Oi Network

MOM/USDT
0.03171--
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.03564
Giá thấp nhất 24h
0.03110
Vol 24h (MOM)
1.48M
Số tiền 24h (USDT)
51.53K
Giá cao nhất 24h
0.03564
Giá thấp nhất 24h
0.03110
Vol 24h (MOM)
1.48M
Số tiền 24h (USDT)
51.53K
K-Line
Thông tin Token
Loading..
Bản thường
TradingView
Độ sâu
MOM
Oi! Network là Web3 social task app dành cho mobile nhắm mục tiêu đến nhu cầu quản lý nội dung truyền thông xã hội và tạo ảnh hưởng từ cộng đồng.
Tổng quan
Tên token
MOM
Thời gian phát hành
Invalid date
Giá phát hành
--
Tổng cung lưu hành
1000000000
Số lệnh
0.00001
0.00001
0.0001
0.001
0.01

Giá(USDT)

(MOM)

(USDT)

0.03171$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền()
Giá()
Số tiền()
Thời gian
Spot
5X-X Futures
ETF
Spot
5X-X Futures
ETF
Maker 0.00% / Taker 0.00%
HOT
Mua vào MOM
Bán ra MOM
Limit
Market
Mua với
Khả dụng-- USDT
Giá mua vàoUSDT
Số lượngMOM
TổngUSDT
Khả dụng-- MOM
Giá bán raUSDT
Số lượngMOM
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only