MOBX/USDT

MOBIX
----
--
Giá cao nhất 24h
0.00000
Giá thấp nhất 24h
0.00000
Vol 24h (MOBX)
0.00
Số lượng 24H (USDT)
0.00
Giá cao nhất 24h
0.00000
Giá thấp nhất 24h
0.00000
Vol 24h (MOBX)
0.00
Số lượng 24H (USDT)
0.00
K-line
Chi tiết
Loading..
Bản thường
TradingView
Độ sâu
MOBX
Tổng quan
Tên token
MOBX
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung tối đa
100,000,000
Sổ lệnh
Sổ lệnh
0.00001

Giá(
USDT
)

(
MOBX
)

(
USDT
)

0.00000<$0.01
Giao dịch mới nhất
Giao dịch mới nhất
Số lượng(MOBX)
Giá(USDT)
Số lượng(MOBX)
Thời gian
Spot
 
5X-X Futures
Spot
 
5X-X Futures
Maker --% / Taker --%
Mua vào
Bán ra
Limit
Thị trường
Mua với
Khả dụng-- USDT
Giá mua vàoUSDT
Số lượngMOBX
TổngUSDT
Khả dụng-- MOBX
Giá bán raUSDT
Số lượngMOBX
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Lịch sử giao dịch
Vị thế hiện tại (0)
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Lịch sử giao dịch
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Phương hướng
Giá
Số lượng
Số tiền của lệnh
TP/SL
Đã khớp lệnh
Điều kiện kích hoạt
Hủy toàn bộ
network_iconMạng không ổn định
Chuyển
Tài liệu API
Tài liệu API
Gửi yêu cầu
Gửi yêu cầu
CSKH trực tuyến
CSKH trực tuyến
Loading...