Mouse Haunt Token
MHT/USDT
0.04360.00%
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.0436
Giá thấp nhất 24h
0.0410
Vol 24h (MHT)
29.13K
Số tiền 24h (USDT)
1.26K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
MHT
Mouse Haunt is a multiplayer play-to-earn game where players collect NFTs, farm tokens, breed characters and build levels. In this revolutionary game, players play as the heroes, as the villains and as the architects of the castles. If desired, players can exchange their earned tokens for real money.
Tổng quan
Tên token
MHT
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng số phát hành
100,000,000
Số lệnh
0.0001
0.0001
0.001
0.01
0.1

Giá(USDT)

(MHT)

(USDT)

0.0436$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(MHT)
Giá(USDT)
Số tiền(MHT)
Thời gian
Spot
5X-undefinedX Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào MHT
Bán ra MHT
Khả dụng-- USDT
Nạp
Limit
Giá thị trường
Stop-limit
Giá mua vàoUSDT
Số lượngMHT
TổngUSDT
Khả dụng-- MHT
Nạp
Limit
Giá thị trường
Stop-limit
Giá bán raUSDT
Số lượngMHT
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Quản lý tài sản
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only