Metal Blockchain

METAL/USDT
----
--
Giá cao nhất 24h
0.00000
Giá thấp nhất 24h
0.00000
Vol 24h (METAL)
0.00
Số tiền 24h (USDT)
0.00
Giá cao nhất 24h
0.00000
Giá thấp nhất 24h
0.00000
Vol 24h (METAL)
0.00
Số tiền 24h (USDT)
0.00
K-Line
Thông tin Token
Loading..
Bản thường
TradingView
Độ sâu
METAL
Metal blockchain ($ METAL) là một blockchain không lớp cho phép bất kỳ chuỗi nào triển khai và tìm sự đồng thuận thông qua các giao thức Snow (được giới thiệu bởi Avalanche) cho phép nó chạy trên mô hình Proof-of-Stake (PoS) hiệu quả cao, loại bỏ cần Proof-of-Work (PoW).
Tổng quan
Tên token
METAL
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung tối đa
666,666,666
Sổ lệnh
0.00001

Giá(
USDT
)

(
METAL
)

(
USDT
)

0.00000$0.00
Giao dịch mới nhất
Số lượng(METAL)
Giá(USDT)
Số lượng(METAL)
Thời gian
Spot
5X-X Futures
Spot
5X-X Futures
Maker 0.00% / Taker 0.00%
HOT
Mua vào METAL
Bán ra METAL
Limit
Market
Mua với
Khả dụng-- USDT
Giá mua vàoUSDT
Số lượngMETAL
TổngUSDT
Khả dụng-- METAL
Giá bán raUSDT
Số lượngMETAL
TổngUSDT
Lệnh hiện tại (0)
Lịch sử đặt lệnh
Lịch sử giao dịch
Vị thế hiện tại (0)
Lệnh hiện tại (0)
Lịch sử đặt lệnh
Lịch sử giao dịch
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Phương hướng
Giá
Số lượng
Số tiền của lệnh
Đã giao dịch
Điều kiện kích hoạt
Hủy toàn bộ
network_iconMạng không ổn định
Chuyển
Tài liệu API
Tài liệu API
Gửi yêu cầu
Gửi yêu cầu
CSKH trực tuyến
CSKH trực tuyến
Loading...