Metal Blockchain
METAL/USDT
0.0879-1.23%
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.0890
Giá thấp nhất 24h
0.0879
Vol 24h (METAL)
3.03M
Số tiền 24h (USDT)
268.19K
Giá cao nhất 24h
0.0890
Giá thấp nhất 24h
0.0879
Vol 24h (METAL)
3.03M
Số tiền 24h (USDT)
268.19K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
METAL
Metal blockchain ($ METAL) là một blockchain không lớp cho phép bất kỳ chuỗi nào triển khai và tìm sự đồng thuận thông qua các giao thức Snow (được giới thiệu bởi Avalanche) cho phép nó chạy trên mô hình Proof-of-Stake (PoS) hiệu quả cao, loại bỏ cần Proof-of-Work (PoW).
Tổng quan
Tên token
METAL
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung lưu hành
666,666,666
Số lệnh
0.0001
0.0001
0.001
0.01
0.1

Giá(USDT)

(METAL)

(USDT)

0.0879$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(METAL)
Giá(USDT)
Số tiền(METAL)
Thời gian
Spot
5X-X Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào METAL
Bán ra METAL
Limit
Giá thị trường
Khả dụng-- USDT
Nạp
Giá mua vàoUSDT
Số lượngMETAL
TổngUSDT
Khả dụng-- METAL
Nạp
Giá bán raUSDT
Số lượngMETAL
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only