Metababy

METABABY/USDT
----
--
Giá cao nhất 24h
0.000000
Giá thấp nhất 24h
0.000000
Vol 24h (METABABY)
0.00
Số tiền 24h (USDT)
0.00
Giá cao nhất 24h
0.000000
Giá thấp nhất 24h
0.000000
Vol 24h (METABABY)
0.00
Số tiền 24h (USDT)
0.00
K-Line
Thông tin Token
Loading..
Bản thường
TradingView
Độ sâu
METABABY
Metababy là một khung hoàn chỉnh cung cấp cho bất kỳ ai sức mạnh để sử dụng các nhân vật con người thực tế cao theo bất kỳ cách nào có thể tưởng tượng được trong metaverse. Bao gồm MetaBaby Creator, một ứng dụng dựa trên đám mây miễn phí trên blockchain cho phép bạn tạo ra những con người kỹ thuật số thực tế hoàn chỉnh trên Metaverse trong vài phút.
Tổng quan
Tên token
METABABY
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung tối đa
1,000,000,000
Sổ lệnh
0.000001

Giá(
USDT
)

(
METABABY
)

(
USDT
)

0.000000$0.00
Giao dịch mới nhất
Số lượng()
Giá()
Số lượng()
Thời gian
Spot
5X-X Futures
Spot
5X-X Futures
Maker 0.00% / Taker 0.00%
HOT
Mua vào METABABY
Bán ra METABABY
Limit
Market
Mua với
Khả dụng-- USDT
Giá mua vàoUSDT
Số lượngMETABABY
TổngUSDT
Khả dụng-- METABABY
Giá bán raUSDT
Số lượngMETABABY
TổngUSDT
Lệnh hiện tại (0)
Lịch sử đặt lệnh
Lịch sử giao dịch
Vị thế hiện tại (0)
Lệnh hiện tại (0)
Lịch sử đặt lệnh
Lịch sử giao dịch
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Phương hướng
Giá
Số lượng
Số tiền của lệnh
Đã giao dịch
Điều kiện kích hoạt
Hủy toàn bộ
network_iconMạng không ổn định
Chuyển
Tài liệu API
Tài liệu API
Gửi yêu cầu
Gửi yêu cầu
CSKH trực tuyến
CSKH trực tuyến
Loading...