MeshSwap
MESH/USDT
0.333-5.93%
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.358
Giá thấp nhất 24h
0.320
Vol 24h (MESH)
34.86K
Số tiền 24h (USDT)
12.35K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
Bản nâng cao
Độ sâu
Loading..
MESH
Meshswap là một giao thức tài chính tự trị độc đáo cung cấp các cơ hội tạo doanh thu khác nhau như Hoán đổi, Cho vay, Trang trại đòn bẩy và Cổ phần trên mạng Đa giác mà trong tài chính truyền thống không thể thực hiện được.
Tổng quan
Tên token
MESH
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng số phát hành
127,644,000
Số lệnh
0.001
0.001
0.01
0.1
1

Giá(USDT)

(MESH)

(USDT)

0.333$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(MESH)
Giá(USDT)
Số tiền(MESH)
Thời gian
Mua vào MESH
Bán ra MESH
Khả dụng-- USDT
Nạp
Limit
Giá thị trường
Mua vào hoặc bán ra ngay với giá tốt nhất của Market.Nếu giá trị lệnh quá lớn,phần chưa hoàn thành có thể bị tự động huỷ
Xem thông báo để biết thêm chi tiết
Stop-limit
Khi giá thị trường mới nhất chạm giá kích hoạt, Lệnh được đặt theo giá và số lượng đã đặt trước tự động khớp
Xem thông báo để biết thêm chi tiết
Giá mua vàoUSDT
Số lượngMESH
TổngUSDT
Khả dụng-- MESH
Nạp
Limit
Giá thị trường
Mua vào hoặc bán ra ngay với giá tốt nhất của Market.Nếu giá trị lệnh quá lớn,phần chưa hoàn thành có thể bị tự động huỷ
Xem thông báo để biết thêm chi tiết
Stop-limit
Khi giá thị trường mới nhất chạm giá kích hoạt, Lệnh được đặt theo giá và số lượng đã đặt trước tự động khớp
Xem thông báo để biết thêm chi tiết
Giá bán raUSDT
Số lượngMESH
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Quản lý tài sản
Hiện tại
Tất cả
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop Limit
Post-only
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Giá
Giao dịch/Số lượng
Tổng
Giá kích hoạt
Thao tác