Mememe

MEMEME/USDT
0.000007251--
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.000007876
Giá thấp nhất 24h
0.000007203
Vol 24h (MEMEME)
13.36B
Số tiền 24h (USDT)
105.66K
Giá cao nhất 24h
0.000007876
Giá thấp nhất 24h
0.000007203
Vol 24h (MEMEME)
13.36B
Số tiền 24h (USDT)
105.66K
K-Line
Thông tin Token
Loading..
Bản thường
TradingView
Độ sâu
MEMEME
Tổng quan
Tên token
MEMEME
Thời gian phát hành
--
Link liên quan
Giá phát hành
--
Tổng cung lưu hành
69,420,000,000
Số lệnh
0.000000001
0.000000001
0.00000001
0.0000001
0.000001
0.00001
0.0001

Giá(USDT)

(MEMEME)

(USDT)

0.000007251$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền()
Giá()
Số tiền()
Thời gian
Spot
5X-X Futures
ETF
Spot
5X-X Futures
ETF
Maker 0.00% / Taker 0.00%
HOT
Mua vào MEMEME
Bán ra MEMEME
Limit
Market
Mua với
Khả dụng-- USDT
Giá mua vàoUSDT
Số lượngMEMEME
TổngUSDT
Khả dụng-- MEMEME
Giá bán raUSDT
Số lượngMEMEME
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only