MDXToken

MDX/USDT
----
--
Giá cao nhất 24h
0.00000
Giá thấp nhất 24h
0.00000
Vol 24h (MDX)
0.00
Số tiền 24h (USDT)
0.00
Giá cao nhất 24h
0.00000
Giá thấp nhất 24h
0.00000
Vol 24h (MDX)
0.00
Số tiền 24h (USDT)
0.00
K-Line
Thông tin Token
Loading..
Bản thường
TradingView
Độ sâu
MDX
MDEX is an automatic market making decentralized exchange based on the concept of capital pool. Its function is similar to some DEX in the market, but on this basis, the double-chain DEX model based on Huocoin ecological chain and Ethereum is proposed and realized. It integrates the advantages of low transaction costs of the Huobi ecological chain and the prosperity of the Ethereum ecosystem, and supports the dual mining mechanism of liquidity and transaction.
Tổng quan
Tên token
MDX
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung tối đa
--
Sổ lệnh
0.00001

Giá(
USDT
)

(
MDX
)

(
USDT
)

0.00000$0.00
Giao dịch mới nhất
Số lượng()
Giá()
Số lượng()
Thời gian
Spot
5X-X Futures
Spot
5X-X Futures
Maker 0.00% / Taker 0.00%
HOT
Mua vào MDX
Bán ra MDX
Limit
Market
Mua với
Khả dụng-- USDT
Giá mua vàoUSDT
Số lượngMDX
TổngUSDT
Khả dụng-- MDX
Giá bán raUSDT
Số lượngMDX
TổngUSDT
Lệnh hiện tại (0)
Lịch sử đặt lệnh
Lịch sử giao dịch
Vị thế hiện tại (0)
Lệnh hiện tại (0)
Lịch sử đặt lệnh
Lịch sử giao dịch
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Phương hướng
Giá
Số lượng
Số tiền của lệnh
Đã giao dịch
Điều kiện kích hoạt
Hủy toàn bộ
network_iconMạng không ổn định
Chuyển
Tài liệu API
Tài liệu API
Gửi yêu cầu
Gửi yêu cầu
CSKH trực tuyến
CSKH trực tuyến
Loading...