MagicCraft
MCRT/USDT
0.004522--
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.004629
Giá thấp nhất 24h
0.004467
Vol 24h (MCRT)
7.87M
Số tiền 24h (USDT)
35.98K
Giá cao nhất 24h
0.004629
Giá thấp nhất 24h
0.004467
Vol 24h (MCRT)
7.87M
Số tiền 24h (USDT)
35.98K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
MCRT
Magic Craft is a Massive War and Conquest Play-To-Earn Multiplayer game launched on Binance Smart Chain, with an advanced guild system, taxes, and economy. Players may team up with each other and build clans to fight other clans on the platform.
Tổng quan
Tên token
MCRT
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung lưu hành
10,000,000,000
Số lệnh
0.000001
0.000001
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1

Giá(USDT)

(MCRT)

(USDT)

0.004522$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền()
Giá()
Số tiền()
Thời gian
Spot
5X-X Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào MCRT
Bán ra MCRT
Limit
Market
Khả dụng-- USDT
Nạp
Giá mua vàoUSDT
Số lượngMCRT
TổngUSDT
Khả dụng-- MCRT
Nạp
Giá bán raUSDT
Số lượngMCRT
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only