MagicCraft
MCRT/USDT
0.00186+0.54%
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.00187
Giá thấp nhất 24h
0.00183
Vol 24h (MCRT)
43.92M
Số tiền 24h (USDT)
81.41K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
Bản nâng cao
Độ sâu
Loading..
MCRT
Magic Craft is a Massive War and Conquest Play-To-Earn Multiplayer game launched on Binance Smart Chain, with an advanced guild system, taxes, and economy. Players may team up with each other and build clans to fight other clans on the platform.
Tổng quan
Tên token
MCRT
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng số phát hành
10,000,000,000
Số lệnh
0.00001
0.00001
0.0001
0.001
0.01

Giá(USDT)

(MCRT)

(USDT)

0.00186$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(MCRT)
Giá(USDT)
Số tiền(MCRT)
Thời gian
Mua vào MCRT
Bán ra MCRT
Khả dụng-- USDT
Nạp
Limit
Giá thị trường
Mua vào hoặc bán ra ngay với giá tốt nhất của Market.Nếu giá trị lệnh quá lớn,phần chưa hoàn thành có thể bị tự động huỷ
Xem thông báo để biết thêm chi tiết
Stop-limit
Khi giá thị trường mới nhất chạm giá kích hoạt, Lệnh được đặt theo giá và số lượng đã đặt trước tự động khớp
Xem thông báo để biết thêm chi tiết
Giá mua vàoUSDT
Số lượngMCRT
TổngUSDT
Khả dụng-- MCRT
Nạp
Limit
Giá thị trường
Mua vào hoặc bán ra ngay với giá tốt nhất của Market.Nếu giá trị lệnh quá lớn,phần chưa hoàn thành có thể bị tự động huỷ
Xem thông báo để biết thêm chi tiết
Stop-limit
Khi giá thị trường mới nhất chạm giá kích hoạt, Lệnh được đặt theo giá và số lượng đã đặt trước tự động khớp
Xem thông báo để biết thêm chi tiết
Giá bán raUSDT
Số lượngMCRT
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Quản lý tài sản
Hiện tại
Tất cả
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop Limit
Post-only
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Giá
Giao dịch/Số lượng
Tổng
Giá kích hoạt
Thao tác