MyMasterWar
MAT/USDT
0.037480.00%
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.03748
Giá thấp nhất 24h
0.03748
Vol 24h (MAT)
548.87
Số tiền 24h (USDT)
20.57
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
MAT
MyMasterWar is a DeFi x NFT gaming ecosystem with the difference that blockchain technology is applied to the game, along with Free Play to Earn and Profit Sharing model. Unlike many other NFT Games, MyMasterWar does not require players to spend any money to start playing.
Tổng quan
Tên token
MAT
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng số phát hành
100,000,000
Số lệnh
0.00001
0.00001
0.0001
0.001
0.01

Giá(USDT)

(MAT)

(USDT)

0.03748$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(MAT)
Giá(USDT)
Số tiền(MAT)
Thời gian
Spot
Mua với
Mua vào MAT
Bán ra MAT
Khả dụng-- USDT
Nạp
Limit
Giá thị trường
Stop-limit
Giá mua vàoUSDT
Số lượngMAT
TổngUSDT
Khả dụng-- MAT
Nạp
Limit
Giá thị trường
Stop-limit
Giá bán raUSDT
Số lượngMAT
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Quản lý tài sản
Hiện tại
Tất cả
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post-only
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Giá
Giao dịch/Số lượng
Tổng
Giá kích hoạt
Thao tác