Unmarshal

MARSH/USDT
0.12065--
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.12167
Giá thấp nhất 24h
0.11928
Vol 24h (MARSH)
362.59K
Số tiền 24h (USDT)
43.31K
Giá cao nhất 24h
0.12167
Giá thấp nhất 24h
0.11928
Vol 24h (MARSH)
362.59K
Số tiền 24h (USDT)
43.31K
K-Line
Thông tin Token
Loading..
Bản thường
TradingView
Độ sâu
MARSH
Unmarshal is a Chain-Agnostic blockchain protocol consisting of a network of blockchain indexes to curate customizable data for DeFi applications. Synergistically built with the support of Binance Smart Chain, Polkadot Network and Solana, Unmarshal intends to revitalize data collection, distribution, and interpretation to propel the DeFi economy.
Tổng quan
Tên token
MARSH
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung lưu hành
100,000,000
Số lệnh
0.00001
0.00001
0.0001
0.001
0.01

Giá(USDT)

(MARSH)

(USDT)

0.12065$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền()
Giá()
Số tiền()
Thời gian
Spot
5X-X Futures
ETF
Spot
5X-X Futures
ETF
Maker 0.00% / Taker 0.00%
HOT
Mua vào MARSH
Bán ra MARSH
Limit
Market
Mua với
Khả dụng-- USDT
Giá mua vàoUSDT
Số lượngMARSH
TổngUSDT
Khả dụng-- MARSH
Giá bán raUSDT
Số lượngMARSH
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only