LaunchZone
LZ/USDT
0.16770.00%
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.1696
Giá thấp nhất 24h
0.1642
Vol 24h (LZ)
294.16K
Số tiền 24h (USDT)
49.02K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
LZ
The native governance utility token of the newly integrated LaunchZone ecosystem is LZ. Support sustainable growth and mitigate inflation by regularly completing the manual burn of LZ.
Tổng quan
Tên token
LZ
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng số phát hành
--
Số lệnh
0.0001
0.0001
0.001
0.01
0.1

Giá(USDT)

(LZ)

(USDT)

0.1677$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(LZ)
Giá(USDT)
Số tiền(LZ)
Thời gian
Spot
5X-undefinedX Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào LZ
Bán ra LZ
Khả dụng-- USDT
Nạp
Limit
Giá thị trường
Stop-limit
Giá mua vàoUSDT
Số lượngLZ
TổngUSDT
Khả dụng-- LZ
Nạp
Limit
Giá thị trường
Stop-limit
Giá bán raUSDT
Số lượngLZ
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Quản lý tài sản
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only