LRC3 X lần Short
LRC3S/USDT
0.424-4.93%
$0.00
Tỉ lệ phí
0.001%
Giá trị ròng
--
Giá cao nhất 24h
0.514
Giá thấp nhất 24h
0.405
Vol 24h (LRC3S)
569.14K

LRC3S là mã thông báo đòn bẩy cho LRC 3 x Short . Sản phẩm có thể bị biến động mạnh và hao mòn giá trị tài sản ròng.

Vui lòng đọc Câu hỏi thường gặp về ETF trước khi giao dịch.

K-Line
Thông tin Token
Bản thường
Bản nâng cao
Độ sâu
Loading..
LRC3S
LRC 3 times Short (LRC3S) is a tradable product that tracks three times the daily profit of LRC. Users shall pay attention to the gap between the actual net value of the product and the latest price when placing an order. We usually rebalance the investment portfolios behind the leveraged ETF in every 24 h. When there is a sharp fluctuation and the underlying asset ’s fluctuation exceeds a given threshold compared to the previous rebalance point (initially we set the threshold for 3x leverage short and long as 15%. In the future, if other leverages available, the threshold may be adjusted.), we will perform temporary rebalancing to control the risk of the investment portfolio. The Leveraged ETF assets with net value of each share lower than 0.1 USDT will be combined. After combination, user’s total asset will not be affected at all. If you put the order in the opposite direction, there is a risk that the price will approach zero in extreme conditions. This product subjects to the derivative with high risk. Please watch out the risk in investment.
Tổng quan
Tên token
LRC3S
Thời gian phát hành
2020-10-23 00:00:00
Giá phát hành
1 USDT
Tổng số phát hành
-
Số lệnh
0.001
0.001
0.01
0.1
1

Giá(USDT)

(LRC3S)

(USDT)

0.424$0.00
--
Giao dịch mới nhất
Số tiền(LRC3S)
Giá(USDT)
Số tiền(LRC3S)
Thời gian
Mua vào LRC3S
Bán ra LRC3S
Khả dụng-- USDT
Nạp
Limit
Stop-limit
Khi giá thị trường mới nhất chạm giá kích hoạt, Lệnh được đặt theo giá và số lượng đã đặt trước tự động khớp
Xem thông báo để biết thêm chi tiết
Giá mua vàoUSDT
Số lượngLRC3S
TổngUSDT
Khả dụng-- LRC3S
Limit
Stop-limit
Khi giá thị trường mới nhất chạm giá kích hoạt, Lệnh được đặt theo giá và số lượng đã đặt trước tự động khớp
Xem thông báo để biết thêm chi tiết
Giá bán raUSDT
Số lượngLRC3S
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Hồ sơ hợp nhất (0)
Quản lý tài sản
Hiện tại
Tất cả
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop Limit
Post-only
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Giá
Giao dịch/Số lượng
Tổng
Giá kích hoạt
Thao tác