UkraineDAO Flag NFT
LOVE/USDT
0.16501+0.20%
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.16875
Giá thấp nhất 24h
0.16241
Vol 24h (LOVE)
253.63K
Số tiền 24h (USDT)
41.99K
Giá cao nhất 24h
0.16875
Giá thấp nhất 24h
0.16241
Vol 24h (LOVE)
253.63K
Số tiền 24h (USDT)
41.99K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
LOVE
The UkraineDAO - organized sale is the largest NFT-based crypto contribution to Ukraine’s war efforts to date.
Tổng quan
Tên token
LOVE
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung lưu hành
2,311,203
Số lệnh
0.00001
0.00001
0.0001
0.001
0.01

Giá(USDT)

(LOVE)

(USDT)

0.16501$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(LOVE)
Giá(USDT)
Số tiền(LOVE)
Thời gian
Spot
5X-X Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào LOVE
Bán ra LOVE
Limit
Market
Khả dụng-- USDT
Nạp
Giá mua vàoUSDT
Số lượngLOVE
TổngUSDT
Khả dụng-- LOVE
Nạp
Giá bán raUSDT
Số lượngLOVE
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only