LooksRare
LOOKS/USDT
0.2012-1.03%
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.2046
Giá thấp nhất 24h
0.1961
Vol 24h (LOOKS)
333.05K
Số tiền 24h (USDT)
69.04K
Giá cao nhất 24h
0.2046
Giá thấp nhất 24h
0.1961
Vol 24h (LOOKS)
333.05K
Số tiền 24h (USDT)
69.04K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
LOOKS
LookRare là thị trường NFT đầu tiên dành cho cộng đồng với phần thưởng khi tham gia.
Tổng quan
Tên token
LOOKS
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung lưu hành
200,000,000
Số lệnh
0.0001
0.0001
0.001
0.01
0.1

Giá(USDT)

(LOOKS)

(USDT)

0.2012$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(LOOKS)
Giá(USDT)
Số tiền(LOOKS)
Thời gian
Spot
5X-X Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào LOOKS
Bán ra LOOKS
Limit
Market
Khả dụng-- USDT
Nạp
Giá mua vàoUSDT
Số lượngLOOKS
TổngUSDT
Khả dụng-- LOOKS
Nạp
Giá bán raUSDT
Số lượngLOOKS
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only