DEVITA Global
LIFEX/USDT
0.00566--
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.00566
Giá thấp nhất 24h
0.00510
Vol 24h (LIFEX)
1.77M
Số tiền 24h (USDT)
9.52K
Giá cao nhất 24h
0.00566
Giá thấp nhất 24h
0.00510
Vol 24h (LIFEX)
1.77M
Số tiền 24h (USDT)
9.52K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
LIFEX
DEVITA is a cross-chain data-sovereignty DAPP developed to accommodate for the web3 ecosystem, designed to empower users/individuals for full control of their own data. Starting with its initial application towards the health sector.
Tổng quan
Tên token
LIFEX
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung lưu hành
10,000,000,000
Số lệnh
0.00001
0.00001
0.0001
0.001
0.01

Giá(USDT)

(LIFEX)

(USDT)

0.00566$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền()
Giá()
Số tiền()
Thời gian
Spot
5X-X Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào LIFEX
Bán ra LIFEX
Limit
Market
Khả dụng-- USDT
Nạp
Giá mua vàoUSDT
Số lượngLIFEX
TổngUSDT
Khả dụng-- LIFEX
Nạp
Giá bán raUSDT
Số lượngLIFEX
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only