Lido DAO
LDO/USDT
1.0704-1.36%
$0.00
Giá cao nhất 24h
1.0916
Giá thấp nhất 24h
1.0631
Vol 24h (LDO)
53.15K
Số tiền 24h (USDT)
58.51K
Giá cao nhất 24h
1.0916
Giá thấp nhất 24h
1.0631
Vol 24h (LDO)
53.15K
Số tiền 24h (USDT)
58.51K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
LDO
Lido DAO là một cộng đồng xây dựng dịch vụ Staking thanh khoản cho Ethereum. Lido cho phép người dùng kiếm phần thưởng Staking mà không cần khóa tài sản hoặc duy trì cơ sở hạ tầng Staking. Staking với Lido được chuẩn bị bắt đầu cùng với Giai đoạn 0 của Ethereum 2.0.
Tổng quan
Tên token
LDO
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung lưu hành
1,000,000,000
Số lệnh
0.0001
0.0001
0.001
0.01
0.1

Giá(USDT)

(LDO)

(USDT)

1.0704$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(LDO)
Giá(USDT)
Số tiền(LDO)
Thời gian
Spot
5X-X Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào LDO
Bán ra LDO
Limit
Giá thị trường
Khả dụng-- USDT
Nạp
Giá mua vàoUSDT
Số lượngLDO
TổngUSDT
Khả dụng-- LDO
Nạp
Giá bán raUSDT
Số lượngLDO
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only