Lucky Block
LBLOCK/USDT
0.0002500+13.58%
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.0002890
Giá thấp nhất 24h
0.0002000
Vol 24h (LBLOCK)
113.56M
Số tiền 24h (USDT)
25.30K
Giá cao nhất 24h
0.0002890
Giá thấp nhất 24h
0.0002000
Vol 24h (LBLOCK)
113.56M
Số tiền 24h (USDT)
25.30K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
LBLOCK
Nền tảng cuộc thi và phần thưởng NFT số 1.
Tổng quan
Tên token
LBLOCK
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung lưu hành
100,000,000,000
Số lệnh
0.0000001
0.0000001
0.000001
0.00001
0.0001
0.001
0.01

Giá(USDT)

(LBLOCK)

(USDT)

0.0002500$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(LBLOCK)
Giá(USDT)
Số tiền(LBLOCK)
Thời gian
Spot
5X-X Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào LBLOCK
Bán ra LBLOCK
Limit
Giá thị trường
Khả dụng-- USDT
Nạp
Giá mua vàoUSDT
Số lượngLBLOCK
TổngUSDT
Khả dụng-- LBLOCK
Nạp
Giá bán raUSDT
Số lượngLBLOCK
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only