lambda

LAMB/USDT
----
--
Giá cao nhất 24h
0.000000
Giá thấp nhất 24h
0.000000
Vol 24h (LAMB)
0.00
Số tiền 24h (USDT)
0.00
Giá cao nhất 24h
0.000000
Giá thấp nhất 24h
0.000000
Vol 24h (LAMB)
0.00
Số tiền 24h (USDT)
0.00
K-Line
Thông tin Token
Loading..
Bản thường
TradingView
Độ sâu
LAMB
Lambda là một dự án cơ sở hạ tầng blockchain tốc độ cao, an toàn và có thể mở rộng. Lambda là cơ sở hạ tầng lưu trữ dữ liệu của blockchain với chuỗi riêng để thanh toán, giao dịch, mã hóa và kiểm soát truy cập. LAMB là mã thông báo gốc của dự án Lambda, có thể được sử dụng để tạo bộ nhớ và tài nguyên lưu trữ sử dụng các nút.
Tổng quan
Tên token
LAMB
Thời gian phát hành
2019-01-03 00:00:00
Giá phát hành
0.01 USDT
Tổng cung tối đa
10,000,000,000
Sổ lệnh
0.000001

Giá(
USDT
)

(
LAMB
)

(
USDT
)

0.000000$0.00
Giao dịch mới nhất
Số lượng()
Giá()
Số lượng()
Thời gian
Spot
5X-X Futures
Spot
5X-X Futures
Maker 0.00% / Taker 0.00%
HOT
Mua vào LAMB
Bán ra LAMB
Limit
Market
Mua với
Khả dụng-- USDT
Giá mua vàoUSDT
Số lượngLAMB
TổngUSDT
Khả dụng-- LAMB
Giá bán raUSDT
Số lượngLAMB
TổngUSDT
Lệnh hiện tại (0)
Lịch sử đặt lệnh
Lịch sử giao dịch
Vị thế hiện tại (0)
Lệnh hiện tại (0)
Lịch sử đặt lệnh
Lịch sử giao dịch
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Phương hướng
Giá
Số lượng
Số tiền của lệnh
Đã giao dịch
Điều kiện kích hoạt
Hủy toàn bộ
network_iconMạng không ổn định
Chuyển
Tài liệu API
Tài liệu API
Gửi yêu cầu
Gửi yêu cầu
CSKH trực tuyến
CSKH trực tuyến
Loading...