Katalyo
KTLYO/USDT
0.02360.00%
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.0299
Giá thấp nhất 24h
0.0218
Vol 24h (KTLYO)
4.54M
Số tiền 24h (USDT)
108.14K

Nhắc nhở delist

Giao dịch KTLYO_USDT mà bạn chọn đã nằm trong khu vực giao dịch ẩn, nếu dự án không cải thiện trong thời gian quy định, MEXC sẽ thực hiện việc Delist, vì vậy hãy cẩn thận với rủi ro có thể xảy ra.

K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
KTLYO
Katalyo is a no-code cross-chain platform for building hybrid blockchain powered applications. With Katalyo individuals and organisations can build blockchain powered applications without writing a single line of code. On top of no-code features for building web based frontend, by using Katalyo platform people can create tokens and NFTs, build DeFi applications, include smart contract execution in any part of the workflow.
Tổng quan
Tên token
KTLYO
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng số phát hành
85,000,000
Số lệnh
0.0001
0.0001
0.001
0.01
0.1

Giá(USDT)

(KTLYO)

(USDT)

0.0236$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(KTLYO)
Giá(USDT)
Số tiền(KTLYO)
Thời gian
Spot
5X-undefinedX Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào KTLYO
Bán ra KTLYO
Khả dụng-- USDT
Nạp
Limit
Giá thị trường
Stop-limit
Giá mua vàoUSDT
Số lượngKTLYO
TổngUSDT
Khả dụng-- KTLYO
Nạp
Limit
Giá thị trường
Stop-limit
Giá bán raUSDT
Số lượngKTLYO
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Quản lý tài sản
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only