Kusama
KSM/USDT
35.1005--
$0.00
Giá cao nhất 24h
35.8354
Giá thấp nhất 24h
34.8055
Vol 24h (KSM)
3.77K
Số tiền 24h (USDT)
133.32K
Giá cao nhất 24h
35.8354
Giá thấp nhất 24h
34.8055
Vol 24h (KSM)
3.77K
Số tiền 24h (USDT)
133.32K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
KSM
Kusama is an early, unaudited and unrefined release of Polkadot. Kusama will serve as a proving ground, allowing teams and developers to build and deploy a parachain or try out Polkadot’s governance, staking, nomination and validation functionality in a real environment.
Tổng quan
Tên token
KSM
Thời gian phát hành
2019-08-01 00:00:00
Giá phát hành
--
Tổng cung lưu hành
10,000,000
Số lệnh
0.0001
0.0001
0.001
0.01
0.1

Giá(USDT)

(KSM)

(USDT)

35.1005$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền()
Giá()
Số tiền()
Thời gian
Spot
5X-X Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào KSM
Bán ra KSM
Limit
Market
Khả dụng-- USDT
Nạp
Giá mua vàoUSDT
Số lượngKSM
TổngUSDT
Khả dụng-- KSM
Nạp
Giá bán raUSDT
Số lượngKSM
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only